TUYENSINH
dangkytructuyen

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM HIỆU
 
  Hiệu trưởng
ThS Đào Hoài Linh
ThS. Đào Hoài Linh
 
 
Phó hiệu trưởng
 
TS Dương Thanh Ngọc

TS. Dương Thanh Ngọc
Trương Văn Tuấn

ThS. Trương Văn Tuấn
aLam

ThS. Nguyễn Viết Lâm
 
 


 
         
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM HIỆU  
 
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
 
Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Trưởng phòng: ThS. Dương Phước Quốc Khánh

Điện thoại: 02323836140

Di động: 0905 445 455

Email: khanhktcnn@gmail.com

 
ThS Dương Phước Quốc Khánh

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại: 02323836140
Di động: 0914 615 571

Email: hiencnnqb@gmail.com

 
ThS Nguyễn Thị Hiền
Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Duy Anh

Điện thoại: 023.23.837.417

Di động: 0918 361 557

Email: nguyenduyanh_cnn@quangbinh.edu.vn

 
ThS Nguyễn Duy Anh

Phó trưởng phòng: ThS. Đoàn Nam Thành

Điện thoại: 02323837417

Di động: 0912203135

Email: dnthanh10@gmail.com

 
ThS Doan Nam Thanh

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thành Minh

Điện thoại: 023.23.837.417

Di động: 0918 104 086

Email: dieuhoathanhminh@gmail.com

 
ThS Nguyễn Thành Minh
Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Trưởng phòng: ThS. Mai Đức Trung

Điện thoại: 023.23.839.020

Di động: 0905 052 113

Email: maiductrungcnn@gmail.com

 
ThS Mai Đức Trung

Phó trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thu Hiền

Điện thoại: 023.23.839.020

Di động: 0912 111 598

Email: lehiencnn@gmail.com

 
ThS Lê Thị Thu Hiền
Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hoàn

Điện thoại: 023.23.838.319

Di động: 0948 156 996

Email: hoanktcnn@gmail.com

 
Nguyễn Thi Hoàn

Phó Trưởng phòng:ThS. Lê Thị Thu Thương

Điện thoại: 

Di động: 0914878713

Email: lethithuthuong.cnn@gmail.com

  ThS Lê Thị Thu Hương
 </