Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Thông tin tuyển sinh các hệ

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Đào tạo công nhân kỹ thuật

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn theo học ngành nghề nào tại trường?

Trung cấp Kỹ thuật
Sử dụng Máy công trình
Lái xe Ôtô du lịch B1, B2
Lái xe Ôtô hạng C
Liên thông từ TC lên ĐH ngành Tin học
Liên thông từ TC lên ĐH ngành Điện (Điện tử, Điện DD)
Liên thông từ TC lên ĐH ngành Xây dựng
Liên thông từ TC lên ĐH ngành Giao thông
Liên thông từ TC lên CĐ, ĐH ngành Lâm nghiệp
Liên thông từ TC lên CĐ, ĐH ngành Chăn nuôi - Thú y
Đại học từ xa ngành Luật: Luật kinh tế, Luật Hành chính

Thống kê truy cập

Thông báo mới