10 su kien8020
CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP

Đại hội chi bộ 1, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ tư - 02/11/2022 10:08
Đại hội chi bộ 1, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2025
     
      Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-ĐUCNN ngày 08/9/2022 của Đảng ủy nhà trường về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Nhà trường nhiệm kỳ 2022 – 2025.
      Ngày 28/10/2022, Chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo khoa chuyên môn Cơ khí và Xây dựng công trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với 3 Bộ môn: Bộ môn Cơ khí – Động lực, Bộ môn Giao thông – Xây dựng, Bộ môn Máy công trình. Thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề cao với nhiều bậc học. Báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định:
cb1a

      Trong nhiệm kỳ 2020-2022, cấp ủy Chi bộ 1 đã bám sát các NQ, chủ trương của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ trường để tập trung lãnh đạo 3 Bộ môn trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: Cơ khí - Công nghệ ô tô, Giao thông – Xây dựng, Vận hành máy thi công nền; các lĩnh vực đều đạt kết quả, hiệu quả cao, góp phần tham mưu đắc lực cho lãnh đạo nhà trường trong chỉ đạo, điều hành.

      1.Kết quả đạt được
Chi uỷ Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ và đạt được kết quả như sau:
*Công tác tuyển sinh:
      Năm 2020 tổng chỉ tiêu tuyển sinh quy đổi  khoa thực hiện được: 172,5 (đạt 137,7% cả năm, trong đó TC, CĐ: 43 chỉ tiêu quy đổi, chiếm 35,8% chỉ tiêu giao khoán; ĐH, sơ cấp, thường thuyên chiếm: 107,8% chỉ tiêu giao khoán ). Điển hình một số cá nhân tuyển sinh rất cao: Phan Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thị Hằng, Mai Thị Kim Liên.
Năm 2021 tổng chỉ tiêu tuyển sinh quy đổi  khoa thực hiện được: 148,23 (đạt 128% cả năm, trong đó TC, CĐ: 43,5 chỉ tiêu quy đổi, đạt 37,5% chỉ tiêu giao khoán); ĐH, sơ cấp, thường thuyên chiếm 90,3% chỉ tiêu giao khoán), giảm 9,7% so với năm 2020. Điển hình một số cá nhân tuyển sinh rất cao: Phan Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thị Hằng.
Sáu tháng đầu năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh quy đổi khoa thực hiện được: 85,9 chỉ tiêu(đạt 159%/6 tháng, 79,5%/năm, trong đó TC, CĐ: 9,5 chỉ tiêu quy đổi, chiếm 17,6% chỉ tiêu giao khoán 6 tháng); ĐH, sơ cấp, thường xuyên chiếm 123,4%; ĐH, sơ cấp, thường thuyên chiếm 141% chỉ tiêu giao khoán). Điển hình đồng chí Phan Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thị Hằng.
*Phát triển, chỉnh sữa CTĐT, biên soạn giáo trình nội bộ, NHĐT; công tác NCKH, cải tiến sáng kiến:
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo biên soạn mới 01 CTĐT chất lượng cao ngành Công nghệ ô tô; chỉnh sữa 02 chương trình trung cấp(Công nghệ ô tô, Vận hành máy thi công nền); xây dựng mới 02 CTĐT liên thông cao đẳng(Công nghệ ô tô, Kỹ thuật xây dựng); xây dựng mới 01 CTĐT theo tín chỉ ngành cao đẳng công nghệ ô tô, 01 chương trình trung cấp khai thác vận tải đường bộ; xây dựng mới 02 CTĐT dưới 03 tháng; chỉnh sữa 02 CTĐT hệ cao đẳng(Công nghệ ô tô, Kỹ thuật xây dựng); điều chỉnh nội dung chương trình khung sát với thực tiễn và tiếp cận máy móc hiện đại, điều chỉnh chương trình chi tiết các môn học và mô đun ngành học; đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, khoa chuyên môn đã hoàn thành việc chỉnh sữa CTĐT, biên soạn giáo trình nội bộ cho toàn thể các ngành nghề trong khoa phục vụ cho kiểm định ngoài GDNN; biên soạn 9 NHĐT hệ trung cấp, cao đẳng ngành công nghệ ô tô.
      Nhiệm kỳ 2020-2022, công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật được chi ủy chi bộ chỉ đạo quyết liệt, có 02 mô hình thiết bị dạy nghề tự làm tham gia cấp trường đạt giải nhì và khuyến khích, 02 mô hình tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải 3 và khuyến khích, 01 mô hình đạt giải khuyến khích cấp quốc gia; 01 đề tài được công nhận đề tài NCKH cấp trường:“Phầm mềm ôn tập, luyện thi PLGTĐB”, biên soạn 01 bộ tài liệu giảng dạy và ôn luyện mô phỏng các tình huống giao thông.
*Quy mô đào tạo:
      Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi ủy chi bộ đã lãnh đạo bộ phận cùng với toàn trường, quy mô đào tạo tại khoa như sau: năm 2020 tổng quy mô 5642 hs,sv,hv(trong đó, TC, CĐ: 230 hssv; sơ cấp và thường xuyên: 1112 hv; sơ cấp lái xe ô tô: 4.300 hv); năm 2021 tổng quy mô 6.221 hs,sv,hv, tăng 10,3 % so với năm 2020(trong đó, TC, CĐ: 287 hssv; sơ cấp và thường xuyên: 434 hv; sơ cấp lái xe ô tô: 5.500 hv); năm 2022 đến thời điểm hiện tại, tổng quy mô đạt 4.701 hs,sv,hv, giảm 24,4% so với năm 2021(trong đó, TC, CĐ: 288; sơ cấp và thường xuyên: 413 hv; sơ cấp lái xe ô tô: 3.800 hv).
      Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hoá các loại hình đào tạo một cách linh hoạt; việc liên kết đào tạo, đào tạo theo đơn đặt hàng được triển khai mạnh mẽ, các loại hình liên kết, phối hợp đào tạo cũng rất phong phú, cụ thể: đào tạo cấp chứng chỉ thợ máy tàu cá, thuyền trưởng, máy trưởng hạng 2 và 3, bồi dưỡng nâng bậc thợ các bậc. Chi ủy tăng cường chỉ đạo quyết liệt trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn LĐNT theo đơn đặt hàng với số lượng rất lớn, đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho 345 học viên(trong đó có 05 lớp đang đào tạo); đào tạo sơ cấp khác 158 hoc viên; đào tạo thường xuyên, cấp chứng chỉ đào tạo cho 911 học viên thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy tàu cá; tổng số học viên đào tạo thường xuyên các ngành nghề 1114 học viên.
      *Chất lượng đào tạo:
Chất lượng đào tạo có chuyển biến rõ rệt, kỹ năng tay nghề của học sinh được nâng lên, tỷ lệ có việc làm tăng cao, đạt trên 85% học sinh, sinh viên, học viên có việc làm, được học sinh, sinh viên, học viên đánh giá rất cao sau khi ra trường.
*Công tác quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm:
Nhiệm kỳ qua, công tác quản lý HSSV, giáo viên chủ nhiệm luân được chi bộ, khoa chuyên môn quan tâm. Các GVCN bám sát lớp, cập nhật sổ chủ nhiệm, theo giỏi tình hình biến động và tư tưởng học sinh, sinh viên một cách kỹ lưỡng,:
Năm 2020  có 13 lớp(trong đó, CĐ: 05; TC: 07; SC: 01); Năm 2021 có 17 lớp(trong đó, CĐ: 07, TC: 09; SC: 02); Năm 2022 có 14 lớp(trong đó, CĐ: 06; TC: 07; SC: 01). Điển hình các lớp luôn đi đầu trong các phong trào học tập, rèn luyện: Lớp Cao đẳng CNOTO K1C(GVCN: Trần Hoàng Anh), Lớp Cao đẳng CNOTO K3(GVCN: Đỗ Mạnh Cường), Lớp CĐ CNOTO K4(GVCN: Nguyễn Công Vinh), Lớp trung cấp CNOTO K24A(GVCN: Phan Quốc Định).
*Hợp tác doanh nghiệp, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số:
Nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi uỷ chi bộ đã lãnh đạo khoa chuyên môn hợp tác toàn diện với rất nhiều doanh nghiệp, cụ thể có 7 doanh nghiệp đã tham gia hợp tác trong hỗ trợ đào tạo, HSSV thực hành, thực tập, việc làm sau ra trường.
Các doanh nghiệp đã hỗ trợ cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy, hỗ trợ áo quần bảo hộ, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, hỗ trợ học bổng cho HSSV học giỏi, có ý thức vươn lên trong học tập, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn: Công ty Toyota Quảng Bình đã hỗ trợ 100 bộ áo quần bảo hộ, 20 danh mục các trang thiết bị phục vụ giảng dạy ngành công nghệ ô tô; Công ty SCG hỗ trợ học bổng và quà cho HSSV giá trị hơn 50 triệu đồng.
Tổ chức biên soạn các bài giảng điện tử giảng dạy các hệ TC, CĐ, sơ cấp lái xe. Đặc biệt khoa đã biên soạn các bài giảng điện tử áp dụng vào giảng dạy, ôn luyện luật GTĐB và Mô phỏng các tình huống giao thông rất hiệu quả, tỷ lệ đạt mmô phỏng thi sát hạch các khoá đạt 90%.
      *Lĩnh vực đội ngũ:
Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ  có 5 thạc sĩ chuyên ngành; có 7 nhà giáo đạt chứng chỉ KNNQG bậc 3; 4 nhà giáo tham gia học thạc sĩ chuyên ngành công nghệ ô tô; 02 nhà giáo đã hoàn thành khoá học cấp bằng kỹ sư công nghệ ô tô;  có 6 nhà giáo tham gia lớp đào tạo tiếng anh Quốc tế và đã cấp chứng chỉ; có 8 lượt nhà giáo đi thực tập doanh nghiệp; 90% nhà giáo đạt chuẩn nhà giáo dạy trình độ 3 bậc; có 01 nhà giáo đạt giải nhì Hội thi nhà giáo GDNN toàn Quốc năm 2021, 01 nhà giáo đạt giải 3 cấp tỉnh; có 6 nhà giáo tham gia dự giờ đánh giá chất lượng, kết quả đều xếp loại khá, giỏi.
       *Lĩnh vực đầu tự, doanh thu, tài chính:
Trong nhiệm kỳ qua 2020 - 2022, nhà trường đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống nhà xưởng, máy móc trang thiết bị ngành công nghệ ô tô với số lượng lớn, hiện đại, cơ bản đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra, đặc biệt là các ngành nghề trọng điểm;mở thêm 01 phòng luyện luật GTĐB với số lượng 30 bộ máy vi tính.
Doanh thu của bộ phận qua các năm tăng lên rõ rệt: năm 2020 đạt 3,9 tỷ đồng; năm 2021 đạt 5,9 tỷ đồng, vượt 51,3% so với năm 2020; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,2 tỷ đồng, vượt 14,3% so với cùng kỳ năm 2021(2,8 tỷ đồng).
Hoạt động khai thác dịch vụ máy công trình, thu lý thuyết lái xe đạt trên 50 triệu đồng.
Khai thác nguồn thu ngài kế hoạch trong hoạt động đào tạo thường xuyên thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy tàu cá đạt trên 2,0 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Viết Lâm – UV BTV đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ 1, những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn Đảng bộ. Đồng thời đồng chí Nguyễn Viết Lâm cũng chỉ đạo tập thể và các đồng chí đảng viên chi bộ 1 nổ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.
      2. Phương hướng, mục tiêu tổng quát
- Nhiệm kỳ 2022-2025 Chi uỷ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.
- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện đội ngũ vững về chuyên môn, giỏi về tay nghề; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.
- Tập trung xây dựng thương hiệu hai ngành nghề trọng điểm Công nghệ ô tô, vận hành máy thi công nền đạt chuẩn Asean và Quốc tế; xây dựng 2 ngành trọng điểm đào tạo chất lượng cao, lấy 2 ngành trọng điểm làm mủi nhọn tại khoa, định vị được uy tín, thương hiệu, nhằm thu hút người học.
- Tập trung khai thác tối đa mọi nguồn thu,  tiến tới hoạt động khai thác dịch vụ tại xưởng Cơ khí-Công nghệ ô tô, chủ động tự chủ hoàn toàn; với phương châm khai thác dịch vụ, khai thác nguồn thu ngoài kế hoạch làm động lực, giảng dạy hệ trung cấp cao đẳng theo đơn đặt hàng là chủ đạo.
 - Phấn đấu khoa thực hiện tự chủ được tài chính từ năm 2023.
      3. Các chỉ tiêu cụ thể
- Tập thể chi bộ đạt trong sạch vững mạnh mỗi năm, trong đó có 1 năm vững mạnh tiêu tiêu.
- Đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết nập từ 1-2 đảng viên.
- Chỉ tiêu tuyển sinh toàn khoa và cá nhân vượt từ 10 – 20% mức khoán nhà trường:
- Mở từ 1-2 mã ngành trình độ trung cấp, cao đẳng.
- Chỉnh sữa, hoàn thành 100% chương trình đào tạo; 100% giáo trình nội bộ; 100% ngân hàng đề thi.
- Mỗi năm hợp tác từ 3-5 doanh nghiệp/mã ngành đang đào tạo.
- Đưa 1-2 phần mềm vào quản lý và phục vụ giảng dạy.
- Đưa 2-3 môn học, mô đun vào giảng dạy bằng tiếng anh chuyên ngành.
- Có 1-2 đề tài NCKH cấp trường; 1-2 đề tài NCKH cấp tỉnh.
- Thực hiện từ 2-3 mô hình dân vận khéo.
- Doanh thu bình quân hàng năm vượt từ 10 – 15% so với Nghị quyết Hội nghị viên chức đề ra.
      4.Giải pháp đột phá
- Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, giữ vững quy mô đào tạo.
- Khẩn trương hoàn thành việc chỉnh sữa, xây dựng mới CTĐT, giáo trình, ngân hàng đề thi các ngành nghề đang đào tạo.
- Gấp rút hoàn thiện đội ngũ nhà giáo chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, tiếp cận công nghệ mới.
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao ý thức nêu gương, ý thức người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cốt cán của khoa.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã bầu BCH chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 -2025 gồm 3 đồng chí:
1.Đ/c Nguyễn Thế Lực          -Trưởng khoa Cơ khí & XDCT           Bí thư chi bộ
2.Đ/c Nguyễn Thanh Trung   - Phó trưởng khoa Cơ khí & XDCT    - P..Bí thư chi bộ
3.Đ/c Lê thanh Sơn               - Giảng viên BM Cơ khí –Động lực     -Chi ủy viên
   cb1c
      Đại hội đã kết thúc tốt đẹp với sự quyết tâm đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025, đưa Nhà trường trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

kh
LichCongTac
BOLAODONG
banner
CongThongTinQB
luatgtdb
hoctap
WEBSITE SỞ NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay10,332
  • Tháng hiện tại79,045
  • Tổng lượt truy cập7,200,833
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140,  Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Email: vanphong.ktcnnqb@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây