10 su kien8020
CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP

Phòng Tuyển sinh và Đối ngoại

Thứ sáu - 16/11/2018 02:34


PHÒNG TUYỂN SINH VÀ ĐỐI NGOẠI
 
Ngày thành lập: 01/07/2012
Trưởng phòng: ThS. Mai Đức Trung
P.Trưởng phòng:ThS.Lê Thị Thu Hiền
Đội ngũ cán bộ viên chức: 07
Trình độ:
- Thạc sĩ: 03
- Đại học: 04
TS386

Trưởng phòng: ThS. Mai Đức Trung

1. Chức năng:
          Phòng Tuyển sinh và Đối ngoại (TS-ĐN) được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình, với chức năng chính là tham mưu cho Ban giám hiệu Nhà trường định hướng, lập kế hoạch tuyển sinh, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các ngành nghề và bậc học của Nhà trường. Nắm bắt thông tin thị trường lao động làm cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà trường để nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên sau khi ra trường.
2. Nhiệm vụ:
- Công tác Tuyển sinh:
          Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo định kỳ hàng năm. Đề xuất các phương án, giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh. Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế chung của Nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành. Lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, dễ tìm kiếm. Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, giải pháp, xây dựng các kênh thông tin tuyên truyền tuyển sinh và định hướng kế hoạch tuyển sinh năm học mới. Bên cạnh đó, Phòng còn có nhiệm vụ tìm kiếm các chế độ chính sách, dự án nhằm hỗ trợ khuyến khích cho người học.
- Công tác quan hệ, liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm:
          Song song với nhiệm vụ tuyển sinh, Phòng TS-ĐN còn có nhiệm vụ liên hệ phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan (như Doanh nghiệp, các trường Đại học, các Trung tâm nghiên cứu…) thực hiện nhiệm vụ liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng, ký kết các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ tiếp nhận học sinh - sinh viên của trường thực tập, trao đổi chuyên gia nghiên cứu - giảng dạy, cộng tác nghiên cứu các đề tài khoa học và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên khi ra trường. Bên cạnh đó, phòng TS-ĐN còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân tổ chức các Hội nghị về tuyển sinh, Hội nghị việc làm, Hội thảo chuyên đề có sự tham dự của các đơn vị đối tác phục vụ các mục tiêu hoạt động của Nhà trường.
Thành tích đạt được:
- Tập thể Phòng Tuyển sinh Đối ngoại được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: 01 lần;
- Đồng chí Trưởng phòng được Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 lần;
- Sau ngày thành lập, Phòng có 02 Giáo viên được Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 lần
Đội ngũ cán bộ, viên chức:
TS186

Đội ngũ CB, VC biên chế về Phòng TS-ĐN khi mới thành lập (01/07/2012)

TS286

Đội ngũ CB, CV đã và đang công tác tại Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại

Định hướng trong thời gian tới:
          Để đạt được mục tiêu tuyển sinh, đáp ứng quy mô và năng lực đào tạo của Nhà trường, Phòng TSĐN đề xuất một số định hướng và giải pháp như sau:
- Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyển sinh:
Đội ngũ tuyển sinh đóng vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng  công tác tuyển sinh, vì thế cần xây dựng đội ngũ này hết sức đa dạng gồm những đối tượng sau:
+ Bộ phận chuyên trách làm công tác tuyển sinh:  Bộ phận chuyên trách tuyển sinh đóng vai trò hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng về công tác tuyển sinh của nhà trường. Bộ phận này sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch quảng bá, tư vấn và tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường  kể cả chính qui, vừa học vừa làm, liên thông, liên kết, dạy nghề và hoạt động suốt năm học;
+ Cán bộ, viên chức: Công tác tuyển sinh là hoạt động của toàn trường, mọi thành viên trong trường phải có trách nhiệm tham gia, để thực hiện được điều này mỗi cán bộ, viên chức trước hết cần phải nhận thức rằng công việc tham gia tuyển sinh của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường vì không có học sinh, sinh viên đồng nghĩa với việc trường sẽ không hoạt động được và hệ quả là cán bộ, giảng viên sẽ phải giảm. Để thực hiện được điều này nhà trường phải có những biện pháp động viên khích lệ, khen thưởng kịp thời trong các ngày lễ, các dịp tổng kết... nhằm tạo lên một không khí thi đua, phấn đấu trong mỗi cán bộ, viên chức trong hoạt động tuyển sinh.
+ Bộ phận học sinh, sinh viên: Huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia công tác tuyển sinh qua việc động viên các em quảng bá các ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo của nhà trường đến người thân, bạn bè đồng thời có chế độ khen thưởng cho học sinh, sinh viên vận động được nhiều người vào học ở trường.
- Đa dạng hóa các hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh:
          Quảng bá, tư vấn là một trong những biện pháp nhằm đưa thông tin trực tiếp hay gián tiếp đến với đối tượnghọc sinh và những người  có liên quan. Muốn vậy, việc quảng bá, tư vấn phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thường xuyên, qua việc tuyên truyền trên các kênh phát thanh, truyền hình; bằng các pa-nô, áp-phích và đặc biệt là đưa các thông tin trực tiếp đến các đối tượng người học hoặc tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua email. Bởi vì qua các phương tiện thông tin có lúc chưa truyền tải hết tất cả những thông tin chi tiết đối với công tác đào tạo và các thông tin liên quan. Hơn nữa, đối tượng học sinh và những người liên quan khác, đôi lúc muốn hiểu thêm các vấn đề về đào tạo thì phải có cán bộ tuyển sinh giải thích trực tiếp mới phát huy hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý việc dạy và học:
          Dạy và học là hai hoạt động mà thoạt đầu chúng ta nghĩ là không có liên quan gì đến công tác tuyển sinh của nhà trường. Bởi vì công tác dạy và học nó diễn ra khi mà công tác tuyển sinh đã kết thúc. Tuy nhiên nếu suy nghĩ như vậy thì thật là sai lầm, phải nói là công tác quản lý dạy và học để nâng cao chất lượng đào tạo có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tuyển sinh của nhà trường. Bởi lẽ chúng ta biết rằng những học sinh, sinh viên đang theo học tại trường của chúng ta là những "tuyên truyền viên" hết sức quan trọng. Những gì đang diễn ra ở trường về chất lượng đào tạo được họ phản ánh lại với gia đình, bạn bè, người thân... từ đó tạo động lực cho học sinh đăng ký dự tuyển vào trường chúng ta. Vì vậy cần phải quản lý công tác dạy và học ở nhà trường thật tốt, tạo ra nhiều ấn tượng đẹp chừng nào đối với học sinh, sinh viên thì những ấn tượng đó sẽ được truyền phát ra xã hội càng nhiều chừng đó.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ dạy học:
          Cơ sở vật chất mà đặc biệt là máy móc, thiết bị dạy thực hành đóng vai trò hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo. Bởi vậy cần phải đầu tư những máy móc thiết bị phù hợp với chương trình đào tạo, phù hợp với máy móc thiết bị của các doanh nghiệp đang hoạt động. Có như vậy sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường họ mới nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp cho mình trong thị trường lao động và điều này sẽ làm cho thương hiệu của trường ngày một củng cố; tạo uy tín trong xã hội và sẽ có tác động mạnh mẽ đến công tác tuyển sinh của nhà trường.
- Tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp:
          Một thành phần rất quan trọng có ảnh hưởng đến công tác tư vấn tuyển sinh đó là các doanh nghiệp, những đơn vị đang hoạt động trên các lĩnh vực có liên quan đến các ngành nghề đào tạo của trường. Vì vậy nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để họ cùng tham gia hỗ trợ tuyển sinh; tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; tham gia đánh giá kết quả học tập của học sinh khi tốt nghiệp và điều quan trọng là họ sẵn sàng tiếp nhận những học sinh của nhà trường sau khi tốt nghiệp vào làm việc trong doanh nghiệp. Làm được điều này thì uy tín và thương  hiệu của trường ngày càng được nâng lên và từ đó góp phần tích cực trong công tác tư vấn tuyển sinh trong thời gian tới.
- Mở thêm ngành đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo:
          Mở thêm một số ngành đào tạo mới để thay thế những ngành đào tạo của nhà trường mà nhu cầu việc làm đã bão hòa; tăng cường phối hợp với các địa phương để đào tạo các lớp ngắn hạn; liên thông, liên kết với các trường đại học trong khu vực để đào tạo hệ đại học để mở rộng quy mô đào tạo.  
 

  Ý kiến bạn đọc

kh
LichCongTac
BOLAODONG
banner
CongThongTinQB
luatgtdb
hoctap
WEBSITE SỞ NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay10,332
  • Tháng hiện tại79,003
  • Tổng lượt truy cập7,200,791
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140,  Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Email: vanphong.ktcnnqb@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây