10 su kien8020
CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP

Phòng Đào tạo

Thứ ba - 26/06/2018 04:13
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHÂN SỰ:
      Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Duy Anh
      Phó TP: Th.S Đoàn Nam Thành
      Phó TP: Th.S Nguyễn Thành Minh
      Đội ngũ: Số lượng viên chức: 15; 
     Trong đó:
          Cán bộ chuyên trách tại Phòng Đào tạo: 09
          Giáo viên Tổ Kinh tế - Du lịch: 06
          Trình độ: Thạc sĩ: 05; Đại học: 09, TC: 01 (02 giáo viên đang học thạc sĩ)
   A Duy Anh   

PhongDT

Tập thể phòng Đào tạo

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
      1. Chức năng: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng chiến lược phát triển đào tạo; quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục – Đào tạo  và quy định của Trường ban hành.
      2. Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, quản lý quá trình đào tạo, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy chế, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành liên quan; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Cụ thể:
      - Kế hoạch, nội dung chương trình.
      Phối hợp với các khoa, ban nghiên cứu, đề xuất xây dựng các ngành, nghề đào tạo mới, điều chỉnh và cập nhật các chương trình đào tạo; Xây dựng các đề cương môn học, học phần, mô đun; tài liệu hướng dẫn học tập môn học, học phần, mô đun và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.
      - Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo.
+ Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản pháp quy, hướng dẫn, quy định, quy chế của Tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải về các lĩnh vực đào tạo.
+ Lập kế hoạch giảng dạy và học tập cho năm học, khoá học, lập kế hoạch và xây dựng thời khoá biểu cho toàn trường theo học kỳ và năm học cho tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường.
+ Phối hợp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.
+ Chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế và thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình, hoạt động dạy và học của các khoa và giảng viên theo kế hoạch, đột xuất. 
+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ cho học sinh, sinh viên. Theo dõi quản lý cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp; Chịu trách nhiệm về độ chính xác và đúng quy chế.
+ Theo dõi, tổng hợp và lưu trữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Thực hiện công tác hành chính giáo vụ theo phân cấp quản lý; cấp bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập và chứng thực y sao bản chính các văn bản này.
+ Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải đối với các ngành, nghề đào tạo tương ứng.
+ Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định về hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông Vận tải và các ngành liên quan.
+ Quản lý nội dung thông tin lĩnh vực đào tạo thuộc Website của trường; quản trị và phát triển phần mềm quản lý đào tạo.
      - Tập hợp hồ sơ nhập học từ Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm để tham mưu thực hiện các bước, thủ tục xét tuyển hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; rà soát hồ sơ, điều kiện nhập học hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Chủ trì thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên lên cấp trên.
      - Công tác thư viện.
+ Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo; quy mô, ngành nghề đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường.
+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, ban liên quan tổng hợp nhu cầu sách, giáo trình, tài liệu nghiên cứu; xây dựng kế hoạch, đề xuất trang cấp trang thiết bị liên quan đến công tác đào tạo; mua sắm tư liệu, tài liệu, giáo trình; sách nghiên cứu, tham khảo bổ sung cho thư viện.
+ Thực hiện việc quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình, của thư viện nhà trường. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ thư viện phục vụ cho dạy học và nghiên cứu của giảng viên và học sinh, sinh viên; dịch vụ thông tin thư viện cho học sinh, sinh viên.
      - Công tác giảng dạy: Thực hiện việc giảng dạy các mô đun/môn học chuyên ngành kinh tế - du lịch theo kế hoạch, tham gia quản lý học sinh, sinh viên và biên soạn chương trình, giáo trình theo quy định.
III. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:
      Tổ Giáo vụ tiền thân của Phòng Đào tạo được thành lập cùng với ngày thành lập trường; Trong những ngày đầu mọi việc còn hết sức mới mẻ, bỡ ngỡ nhưng với tinh thần vượt khó, vừa làm, vừa học, Tổ Giáo vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đó là xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức quá trình đào tạo và thi kết thúc khoá học. Đến năm 1979, Tổ Giáo vụ được nâng cấp thành Phòng Đào tạo, việc nâng cấp thành Phòng Đào tạo là cơ sở pháp lý để phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng chiến lược phát triển đào tạo; quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo.
Trưởng phòng Đào tạo qua các thời kỳ:
- Thầy Trần Đình Tửu (1979 - 1984);
- Thầy Nguyễn Văn Khung (1984 - 1987);
- Thầy Trần Đình Tửu (1987 - 1990);
- Thầy Thái Văn Thơ (1990 - 1992);
- Thầy Nguyễn Hùng Phi (1992 - 1997);
- Thầy Phan Cao Trí (1997 - 2012);
- Thầy Lương Thanh Phương (2012 - 2014);
- Thầy Trương Văn Tuấn (2014 - 2016);
- Thầy Nguyễn Duy Anh (2016 đến nay)
IV. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
      Từ năm 2000 đến năm 2016, Phòng Đào tạo luôn được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Trong đó ba năm học 2004 - 2005, 2009 - 2010 và năm 2013-2014 Phòng Đào tạo được UBND tỉnh Quảng Bình khen tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
V. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Th.S Nguyễn Duy Anh Trưởng phòng 0918.361.557
2 Th.S Đoàn Nam Thành Phó trưởng phòng 0912.203.135
3 Th.S Nguyễn Thành Minh Phó trưởng phòng 0918.104.086
4 Th.S Nguyễn T.Thúy Kiều Tổ trưởng CM 0948.460.737
5 Th.S Đoàn T. Sông Thương Nhân viên 0935.275.969
6 CN Phan Thị Cẩm Nhân viên 0944.848.287
7 CN Nguyễn Thị Tảo Nhân viên 0918.768.635
8 CN Nguyễn Thị Thúy Nhân viên 0917.536.556
9 CN Hà Thanh Hoài Nhân viên 0912.319.611
10 Trần Thị Thủy Nhân viên 0913.226.902
11 CN Nguyễn T. Thu Hà Giảng viên 0915.042.286
12 CN Nguyễn T.Như Quỳnh Giảng viên 0918.610.287
13 CN Nguyễn T. Như Quỳnh Giảng viên 0858.696.994
14 CN Lê T. Lệ Thủy Giảng viên 0911.885.833
15 CN Nguyễn T. Thanh Nhàn Giảng viên 0888.176.111

  Ý kiến bạn đọc

kh
LichCongTac
BOLAODONG
banner
CongThongTinQB
luatgtdb
hoctap
WEBSITE SỞ NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay10,332
  • Tháng hiện tại79,168
  • Tổng lượt truy cập7,200,956
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140,  Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Email: vanphong.ktcnnqb@gmail.com 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây