Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung ...

03:24 | 27/08/2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC

 

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình liên kết với các trường Đại học trong và ngoài tỉnh tuyển sinh đào tạo hệ liên thông từ Trung cấp Kỹ thuật lên Cao đẳng - Đại học, cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo:

- Cao đẳng, Đại học kỹ thuật Điện.

- Cao đẳng, Đại học Lâm nghiệp.

- Cao đẳng, Đại học Xây Dựng dân dụng & Công nghiệp.

- Cao đẳng, Đại học kỹ thuật Giao thông Cầu đường.

- Cao đẳng, Đại học Tin học

- Cao đẳng, Đại học Cơ khí - Động lực

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp hệ TC Kỹ thuật cùng ngành.

3. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

4. Thời gian đào tạo TN Đại học: 3 năm.

5. Thời gian ôn thi: Tháng 9 năm 2012.

           * Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Đối ngoại - Trường TC Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

          - Điện thoại:  0523.839.020; dđ: 0905.052.113 hoặc 0905.223.767

          - Địa chỉ: Xã Đức Ninh - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

- Địa chỉ Website: http://www.ktcnnqb.edu.vn

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

Thông báo mới