Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Tuyển dụng lao động làm việc tại Malaysia

Tuyển dụng lao động làm việc tại ...

02:43 | 11/03/2015

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình phối hợp với Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Sài Gòn dầu khí nhân lực tuyển dụng lao động đi làm việc tại Malaysia như sau:


ĐƠN HÀNG NỮ

1.      Công ty SAMSUNG MALAYSIA:  phỏng vấn ngày 20/07/2013

+ Số lượng: 50 lao động phổ thông  (30 Nữ & 20 Nam). 

+  Đối tượng : Nữ  18-29 tuổi

+ Công việc chủ yếu: đứng dây chuyền sản xuất màn hình LCD Samsung

+ Khu vực: Seremban, Malaysia

+ Lương cơ bản:   900 RM

+ Làm thêm tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+ Phụ cấp: phụ thuộc vào bộ phận 

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập thực tế từ: 9.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế chính phủ,nhà ở: theo luật lao động Malaysia

-         Tiền mặt đối với lao động Nữ: 1,250 USD

-         Tiền mặt đối với lao động Nam: 1.400 USD

2.      Công ty VENTURE GES:

+ Số lượng: 10 lao động phổ thông

+  Đối tượng : Nữ  18-35 tuổi

+ Công việc chủ yếu: đứng dây chuyền sản xuất bảng điện tử

+ Khu vực: Senai,Johor, Malaysia

+ Lương cơ bản: 630 RM áp dụng 6 tháng đầu tiên (đào tạo và thử việc)

                            900 RM áp dụng từ tháng thứ 7 trở đi

+ Làm thêm tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+ Phụ cấp: phụ thuộc vào bộ phận 

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 8.000.000 đến 10.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế chính phủ,nhà ở: theo luật lao động Malaysia

-         Đóng tiền mặt toàn bộ: 1,250 USD

-         Đóng trước một nửa: 675 USD

-         Nợ toàn bộ phí: 1.400 USD

3.      Công ty JK WIRE:

+ Số lượng: 10 lao động phổ thông

+  Đối tượng : Nữ  18-35 tuổi

+ Công việc chủ yếu: đứng dây chuyền sản xuất dây điện ô tô….

+ Khu vực: Johor, Malaysia

+ Lương cơ bản: 630 RM áp dụng 6 tháng đầu tiên (đào tạo và thử việc)

                            900 RM áp dụng từ tháng thứ 7 trở đi

+ Làm thêm tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+ Phụ cấp: phụ thuộc vào bộ phận 

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 8.000.000 đến 11.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế chính phủ,nhà ở: theo luật lao động Malaysia

-         Đóng tiền mặt toàn bộ: 1,250 USD

-         Đóng trước một nửa: 675 USD

-         Nợ toàn bộ phí: 1.400 USD

4.      Công ty FULL MARK:

+ Số lượng: 15 lao động phổ thông

+ Đối tượng: Nữ  18-35 tuổi

+ Công việc chủ yếu: đứng dây chuyền sản xuất mực in Nhật Bản

+ Khu vực: Johor, Malaysia

+ Lương cơ bản: 700 RM áp dụng 6 tháng đầu tiên (đào tạo và thử việc)

                            900 RM áp dụng từ tháng thứ 7 trở đi

+ Làm thêm tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+ Phụ cấp: 100 RM/tháng

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 8.000.000 đến 10.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế chính phủ,nhà ở: theo luật lao động Malaysia

-         Đóng tiền mặt toàn bộ: 1,250 USD

-         Đóng trước một nửa: 675 USD

-         Nợ toàn bộ phí: 1.400 USD

5.      Nhà máy điện tử MEGA SQUARE:

+ Số lượng: 10 lao động phổ thông

+  Đối tượng : Nữ  18-35 tuổi

+ Công việc chủ yếu: đứng dây chuyền sản xuất thiết bị bảng mạch điệnt tử

+ Khu vực: Perak, Malaysia

+ Lương cơ bản: 630 RM áp dụng 6 tháng đầu tiên (đào tạo và thử việc)

                            900 RM áp dụng từ tháng thứ 7 trở đi

+ Làm thêm tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+ Phụ cấp: phụ thuộc vào bộ phận 

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 8.000.000 đến 10.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm,nhà ở: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế chính phủ: theo luật lao động Malaysia

-         Đóng tiền mặt toàn bộ: 1,250 USD

-         Đóng trước một nửa: 675 USD

-         Nợ toàn bộ phí: 1.400 USD

6.     Nhà máy JCY Penang.

+ Số lượng: 30 lao động PT Nữ

+ Độ tuổi: 18-33

+ Chuyên làm công việc điện tử bản mạch,dây chuyền gia công….

+ Nơi làm việc: Penang,Malaysia

+ Lương cơ bản: 35.00 RM x 26 ngày = 910 RM

+ Làm thêm bình quân: 03-04 tiếng/ngày

+ Thu nhập bình quân: 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ/tháng

+ Phụ cấp,thưởng phụ thuộc vào năng lực của người lao động

+ Chổ ở ,phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế chính phủ, chổ ở: theo chính sách mới của luật lao động Malaysia

+ Chi phí xuất cảnh : 1,250 USD (tiền mặt)

 

ĐƠN HÀNG NAM:

 

7.     Công ty YHI Manufacturing S/b:

+ Số lượng: 35 lao động phổ thông Nam

+  Đối tượng : 18-35 tuổi

+ Công việc chủ yếu: Sản xuất LA ZĂNG Ô TÔ

+ Khu vực: Melaka & Negeri Sembilan (có 2 nhà máy tại Malaysia).

+ Lương cơ bản: 35.00 RM x 26 ngày = 900 RM

    (Áp dụng 06 tháng đầu tiên mức lương cơ bản: 630 RM/tháng

+ Làm thêm đảm bảo tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+  Phụ cấp chuyên cần: tùy vào từng bộ phận làm việc

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 9.000.000 đến 10.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế & chổ ở: theo luật lao động Malaysia

+ Chi phí: 1.350 USD tiền mặt toàn bộ

8.     Công ty KILANG BIHUN :

+ Số lượng: 30 lao động phổ thông Nam, 10 lao động Nữ

+  Đối tượng : 18-35 tuổi

+ Công việc chủ yếu: Sản xuất mì tôm,miến….

+ Khu vực: Penang , Malaysia

+ Lương cơ bản: 34.61 RM x 26 ngày = 900 RM

                           3 tháng thử việc áp dụng mức lương: 630 RM

+ Làm thêm đảm bảo tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+  Phụ cấp chuyên cần: tùy vào từng bộ phận làm việc

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập thực tế từ: 9.000.000 đến 11.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế & chổ ở: theo luật lao động Malaysia

+ Chi phí: 1.350 USD tiền mặt toàn bộ

 9.      Tập Đoàn xây Dựng GADANG:            

+ Số lượng: 45 lao động Nam

+ Đối tượng: Nam 23-43 tuổi (sức khỏe đạt tiêu chuẩn)

+ Công việc: lái xe bằng C, chở đất trọng tải 15 tấn

+ Nơi làm việc: Malaysia

+ Lương cơ bản: 56 RM x 26 ngày (08 tiếng)  = 1.456 RM

            Chủ nhật: 7 RM/ngày (8 tiếng) x 2 ngày = 112 RM

            Làm thêm: tối thiểu 03 tiếng x 7.00 RM = 546 RM

            Thu nhập bình quân: 2.114 RM (tương đương 15 triệu đồng/tháng)

+ Phụ cấp,thưởng phụ thuộc vào năng lực của người lao động

+ Chổ ở bao gồm đồ dùng sinh hoạt,bếp…và phương tiện đi lại làm việc: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Bảo hiểm: Do chủ sử dụng chịu

+ Chi phí xuất cảnh : 1.500 USD (tiền mặt)

10. Công ty Xây dựng Sambung Maju:

+ Số lượng: 15 Nam

+  Độ tuổi 18- 42 tuổi

+ Nghành nghề: Lao động phổ thông, thợ xây gạch,thợ trát,

+ Nơi làm việc: Malaysia

+ Lương cơ bản: từ 45 – 60 RM/08 tiếng (tùy từng ngành nghề).

+ Làm thêm tối thiểu: 02 tiếng/ngày

+  Phụ cấp chuyên cần: chưa tính

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 11.000.000 đến 15.000.000 VNĐ/tháng

+ Chổ ở ,phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Chi phí: từ 1.400 USD – 1.500 USD tùy vào từng tay nghề

 11.            Nhà máy SONSTAR:

+ Số lượng: 10 lao động phổ thông Nam

+  Đối tượng : 22- 38 tuổi

+ Công việc chủ yếu: sản xuất sắt kết cấu xây dựng

+ Khu vực: Selangor,Malaysia

+ Lương cơ bản: 35.00 RM x 26 ngày = 900 RM

+ Làm thêm đảm bảo tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+  Đặc biệt có thể nhận khoán sản phẩm (thu nhập cao)

+ Thu nhập bình quân từ: 9.000.000 đến 14.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế & chổ ở: theo luật lao động Malaysia

+ Chi phí: 1.350 USD tiền mặt toàn bộ

12.            Nhà máy Xây dựng PRINCIPLE:

+ Số lượng: 30 lao động Nam

+  Đối tượng : 18- 41 tuổi

+ Ngành nghề bao gồm: LDDPT,Thợ xây,thợ mộc cốt pha,thợ sắt,thợ đổ bê tông,thợ trát,thợ ốp lát...

+ Khu vực: Selangor,Malaysia

+ Lương cơ bản: từ 40 RM đên 60 RM/08 tiếng (tùy từng tay nghề)

+ Làm thêm đảm bảo tối thiểu: 02 tiếng/ngày

+  Phụ cấp chuyên cần: tùy vào từng bộ phận làm việc

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 12.000.000 đến 17.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế & chổ ở: theo luật lao động Malaysia

+ Chi phí: 1.400 USD

13.             Nhà máy KK PRECISION PLASTIC:

+ Số lượng: 05 lao động phổ thông Nam

+  Đối tượng : 18- 37 tuổi

+ Công việc chủ yếu: Sản xuất nhựa công nghiệp,vỏ nhựa máy điện tử

+ Khu vực: Johor,Malaysia

+ Lương cơ bản: 35.00 RM x 26 ngày = 900 RM

    (Áp dụng 06 tháng đầu tiên mức lương cơ bản: 630 RM/tháng

+ Làm thêm đảm bảo tối thiểu: 03 tiếng/ngày

+  Phụ cấp chuyên cần: tùy vào từng bộ phận làm việc

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 9.000.000 đến 10.000.000 VNĐ/tháng

+ Phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Thuế & chổ ở: theo luật lao động Malaysia

+ Chi phí: 1.350 USD tiền mặt toàn bộ

14.            Cty Xây dựng AME CONSTRUCTION:

+ Số lượng: 30 Nam thợ xây

+  Đối tượng : 22 - 43 tuổi

+ Công việc: xây tường gạch (ctrình xây dựng khu công nghiệp).

+ Khu vực: Johor,Malaysia

+ Lương: theo chế độ khoán m2 (tường 10cm = 7.00 RM/m2, tường 20cm = 14.00 RM/m2).

+ Bình quân thu nhập của người lao động: từ 70 – 80 RM/ngày

+ Đảm bảo công trình công việc liên tục

+ Các khoản thưởng: tương ứng với năng lực làm việc

+ Thu nhập bình quân từ: 12.000.000 đến 16.000.000 VNĐ/tháng

+ Chổ ở ,phương tiện đi lại làm việc,bảo hiểm: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Chi phí: 1.400 USD tiền mặt toàn bộ

15.            Giúp việc gia đình tại Malaysia

+ Số lượng: 50 người

+  Đối tượng : Nữ 30- 42 tuổi

+ Yêu cầu: biết tiếng Trung hoặc Malayu, tiếng Anh cơ bản..Chăm chỉ chịu khó,chịu được áp lực công việc.

+ Công việc chủ yếu:  giúp việc trong gia đình người Hoa

+ Khu vực:  Selangor,Malaysia

+ Lương tháng:

-         7.000.000 triệu VNĐ/tháng (đối với lao động không biết tiếng,chưa có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài).

-         Từ 8.6 triệu VNĐ/tháng (đối với lao động biết tiếng Anh,Hoa,Mã....có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài).

+ Ăn uống: 03 bữa miễn phí trên ngày.

+ Chổ ở bao gồm đồ dùng sinh hoạt,bếp…và phương tiện đi lại làm việc: Chủ sử dụng chi trả miễn phí.

+ Bảo hiểm: Do chủ sử dụng chịu

+ Thuế thu nhập: Miễn phí

+ Chi phí: Miễn phí

5.  Thời gian xuất cảnh: từ 1,5 – 2 tháng sau khi nhận đủ hồ sơ

6.  Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ theo mẫu của Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn Nhân Lực cung cấp.

- Hộ chiếu.

- Giấy khám sức khỏe (theo mẫu của Bệnh Viện được chỉ định).

- 10 ảnh 4x6 (mới nhất )

- Các bằng cấp và giấy tờ khác có liên quan  (nếu có)

* Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tuyn sinh và Đối ngoi, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Q.Bình để được tư vấn và hoàn thiện hồ sơ;

Số điện thoại liên hệ: 0523.839.020 hoặc 0905.052.113;

Địa chỉ: 01 Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình.

http://www.ktcnnqb.edu.vn

Thông báo mới