Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Thông báo góp ý dự thảo quy chế nâng lương trước thời hạn

Thông báo góp ý dự thảo quy chế nâng ...

04:02 | 06/10/2015

 

          Ngày 06/10/2015 nhà trường có công văn 108/KTCNN về góp ý dự thảo quy chế nâng lương trước thời hạn năm 2015 (thay thế quy định số 49/QĐ-CNN ngày 02/6/2014).

          Dự thảo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn được đăng tải tại website trường (www.ktcnnqb.edu.vn), mục văn bản mới.

           Ý kiến góp ý đề nghị bằng văn bản và gửi về nhà trường tổng hợp, báo cáo lãnh đạo trường xem xét, quyết định (qua phòng Tổ chức - Hành chính), chậm nhất đến hết ngày 12/10/2015.

          (Chi tiết công văn 108/KTCNN)

Thông báo mới