Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

http://ktcnnqb.edu.vn


Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 
      Thực hiện kế hoạch theo công văn số 254-CV/ĐUK ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Sáng ngày 09/12/2021, tại Hội trường lớn Nhà trường, toàn Đảng bộ Trường CĐ Kỹ thuật CNN Quảng Bình tham dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, BCH TW Đảng Khóa XIII bằng hình thức trực tiếp qua sóng PTTH tỉnh Quảng Bình tiếp sóng từ Trung ương.
      Tham dự tại điểm cầu Nhà trường, có đồng chí Dương Thanh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ và BGH Nhà trường, các đồng chí cấp ủy và toàn thể Đảng viên 10 chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường, tham dự Hội nghị học tập còn có BCH các Đoàn thể thuộc Nhà trường.
      Tại hội nghị, toàn Đảng bộ đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình triển khai tổ chức học tập, Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - chủ trì Hội nghị quán triệt những nội dung quan trọng của Kết luận Hội nghị TW4 về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhấn mạnh 2 quan điểm chính trong 4 quan điểm đã nêu tại Hội nghị Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị đã được nghe, quán triệt về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kết luận Hội nghị TW4, Khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
      Đảng viên toàn Đảng bộ cũng đã được quán triệt những điểm mới của Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và nghe toàn văn phát biểu Kết luận Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW4, Khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
      Qua học tập, quán triệt, các đảng viên, viên chức, người lao động tiếp thu các nội dung được truyền đạt trong Hội nghị, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nghiêm Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Qua đó, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng là Trường Cao đẳng trọng điểm trong đào tạo nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.
htnq

Toàn cảnh học tập Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII của Đảng bộ Nhà trường qua sóng PTTH tỉnh Quảng Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây