Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

http://ktcnnqb.edu.vn


Đoàn Thanh niên phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Thanh niên phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025
 
      Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVII, BCH Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật C-N nghiệp Quảng Bình xây dựng các nội dung phát động thi đua cụ thể như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

      - Phát động phong trào thi đua trong học tập và giảng dạy đối với toàn thể đoàn viên thanh niên Nhà trường, phát huy tinh thần xung kích đi đầu của Đoàn thanh niên, phát huy tính năng động, sáng tạo của Thanh niên để cùng xây dựng trường Cao đẳng Kỹ thuật C-N nghiệp Quảng Bình ngày càng phát triển;
      - Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên khối Học sinh – Sinh viên trong học tập và chấp hành nề nếp kỷ cương của Nhà trường, tu dưỡng đạo đức lối sống, phát huy truyền thống tôn trọng, lễ phép của Học sinh – Sinh viên đối với thầy cô giáo;
      - Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống của Nhà trường. Đồng thời nâng cao nhận thức của Đoàn viên về nhiệm vụ phải gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà trường.
2. Yêu cầu:
      - Các Chi đoàn trong Nhà trường triển khai kế hoạch đến 100% đoàn viên thanh và được toàn thể đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia phong trào thi đua với các hoạt động thiết thực;
      - Các hoạt động phải được triển khai hiệu quả và tập hợp được đông đảo đoàn viên tham gia.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU:
      1. Về chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể đoàn viên Thanh niên. BCH Đoàn trường cùng với các Chi đoàn trong Nhà trường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đoàn viên thanh niên để tạo nên sức mạnh tập thể, phần đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;
      2. Đối với Đoàn viên thanh niên khối Cán bộ giáo viên: Tiếp tục phát huy tư duy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hăng hái thi đua công tác tốt, giảng dạy tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi sứ mệnh “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà”, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và hướng tới thành công của Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII;
      3. Đối với Đoàn viên thanh niên khối Học sinh – Sinh viên: Phấn đấu thi đua trong học tập để đạt kết quả cao nhất trong học tập, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc khi tốt nghiệp ra trường. Mặt khác phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách và bản lĩnh trong cuộc sống để trở thành những thanh niên vừa hồng lại vừa chuyên;
      4. Tổ chức thực hiện chương trình ra quân vệ sinh môi trường cảnh quan và đảm bảo công tác an ninh trật tại Nhà trường nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường;
      5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Nhà trường theo sự phân công của Đảng ủy Nhà trường. Thực tiên tốt công tác tuyên truyền về Đại hội góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025.
Trên đây là các nội dung của phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVII,. Yêu cầu các các Chi đoàn toàn thể đoàn viên, thanh niên nghiêm túc triển khai thực hiện.
                                                                             
                                                                             BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây