Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

http://ktcnnqb.edu.vn


Đại hội chi bộ 3, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội chi bộ 3, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-ĐUNT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình về việc triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2020;
     Ngày 16/12/2017, Chi bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 
     
9
               Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo 05 tổ chức thuộc trường là Phòng TC - HC, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị - Đời sống, Phòng Công tác HS - SV, Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, đây là những tổ chức có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Tổng số cán bộ đảng viên chi bộ hiện nay là 17 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức là 15 đồng chí, 02 đồng chí dự bị, sinh hoạt chuyên môn tại 05 phòng trực thuộc nhà trường.  Báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 khẳng định:
 
10

     
     Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ 3 đã bám sát các NQ, chủ trương của cấp ủy cấp trên, đảng bộ trường để tập trung lãnh đạo 05 bộ phận thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: Công tác tổ chức - hành chính, Tài chính - Kế toán, công tác HSSV, Quản trị - Đời sống và Thanh tra Khảo thí - Đảm bảo chất lương; các lĩnh vực đều đạt kết quả tốt, hiệu quả cao, góp phần tham mưu đắc lực cho lãnh đạo nhà trường trong chỉ đạo, điều hành;
     Chi bộ đã tập trung chỉ đạo bộ phận Tài chính - Kế toán tích cực phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính và các phòng, khoa, ban, trung tâm để rà soát, xây dựng, bổ sung các định mức chi tiêu hợp lý tại quy chế chi tiêu nội bộ, thông qua Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm để triển khai thực hiện. Phòng Tổ chức - Hành chính đã tham mưu công tác đề bạt bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng quy định và theo thực tiễn tình hình của các bộ phận, bám sát các quy định của Tỉnh, của nhà trường để thực hiện trên cơ sở đánh giá sát đúng về năng lực, phẩm chất cán bộ: luân chuyển, bổ nhiệm và đề nghị bổ nhiệm 09 đồng chí, tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (02 đợt và 01 đợt rà soát bổ sung). Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động như: các phụ cấp về lương, nâng lương, chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động như: thanh toán ngoài giờ, vượt giờ, chế độ BHXH, Bảo hiểm thân thể, hưu trí, ốm đau, thai sản...; nỗ lực tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP được 01 người, hiện đang triển khai tinh giản 01 người; Chi bộ đã lãnh đạo bộ phận thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về công tác quản lý HSSV. Đã chỉ đạo kiện toàn các tổ đội làm công tác ANTT trường học: Đội thanh niên ký túc xá tình nguyện, Chi đoàn tự quản hoạt động khá nề nếp; Phòng Quản trị - Đời sống đã tham mưu xây dựng được các kế hoạch tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác; Triển khai và tổ chức thực hiện khá cơ bản công tác Thanh tra, khảo thí thông qua việc xây dựng các kế hoạch hoạt động thanh tra chuyên môn định kỳ các kỳ thi. Công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng và hình thành bộ phận chuyên môn trực tiếp triển khai theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường trung cấp, giai đoạn 2010 - 2015 theo quy định của Bộ GD và ĐT, hiện nay đang tích cực triển khai thực hiện báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng trường Cao đẳng năm 2017 theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
     Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã xây dựng đ­ược mối quan hệ công tác gắn bó, mật thiết trong chỉ đạo, điều hành giữa các đ/c trong chi uỷ với Đảng ủy, lãnh đạo nhà trư­ờng và các tổ chức đoàn thể. Chi uỷ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý kiến về những chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chi bộ; tham gia bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của trư­ờng đối với quyền và nghĩa vụ của đảng viên, người lao động.       
     Phát biểu chỉ đạo của Đảng bộ nhà trường tại Đại hội, Đồng chí Đào Hoài Linh - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ 3, những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn Đảng bộ. Đồng thời đồng chí Đào Hoài Linh cũng chỉ đạo các đảng viên chi bộ 3 nổ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.
      Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã bầu BCH chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017 -2020 gồm 03 đồng chí:
          1. Đ/c Nguyễn Thị Hoàn                        - TP. TC - KT                  - Bí thư chi bộ
          2. Đ/c Dương Phước Quốc Khánh        - TP. Công tác HSSV       - Phó bí thư
          3. Đ/c Nguyễn Thị Hiền                         - PTP. TC - HC               - Chi ủy viên
      Đại hội đã kết thúc tốt đẹp với sự quyết tâm đoàn kết, thống nhất,  phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây