Trường Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

http://ktcnnqb.edu.vn


Tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)

Tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
  Thực hiện Công văn 1214/TCGDNN-PCTT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ban phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường đã đăng tải dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trên Cổng Thông tin điện tử của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình (ktcnnqb.edu.vn/) trong chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật. để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường được biết và lấy ý kiến góp ý.
Tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 
      Thực hiện Công văn 1214/TCGDNN-PCTT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ban phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường đã đăng tải dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trên Cổng Thông tin điện tử của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình (ktcnnqb.edu.vn/) trong chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật. để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường được biết và lấy ý kiến góp ý.
       Để tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị lãnh đạo các bộ phận trực thuộc nhà trường triển khai một số nội dung sau:
       1.Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên góp ý về các chuyên đề khác nhau trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của trường Cao đảng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình (ktcnnqb.edu.vn/) trong chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.
      2. Tổng hợp ý kiến góp ý theo mẫu và gửi về Ban phổ biến pháp luật - Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước ngày 01/8/2019.
      Nhà trường thông báo để lãnh đạo các bộ phận triển khai thực hiện.
Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi)
Tải file
Mẫu góp ý 
Tải file
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây