TUYENSINH
dangkytructuyen

Mẫu đăng ký sản phẩm/dự án sáng tạo khởi nghiệp

Thứ tư - 24/06/2020 18:40
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG – N.NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2020
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM/DỰ ÁN
SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP NĂM 2020
(Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân)
 

Kính gửi: Hội đồng khoa học Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình

I. Tên sản phẩm, dự án
…………………………………………………...…………...………….…….….
…………………………………………………………………………………….
II. Tác giả/ Nhóm tác giả
TT Họ và tên Trình độ
đào tạo, chuyên môn
Chuyên
ngành
Bộ phận công tác Chức vụ vị trí đảm nhiệm Tỷ lệ % đóng góp Thông tin liên lạc: Số điện thoại/ Email
1              
2              
3              
..              
..              

III. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm
1. Thuyết minh sản phẩm, dự án                                                                          £
2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)            £
                                                         
           
  Quảng Bình, ngày ..… tháng ..… năm 2020
Tác giả/đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ, tên)
                                      
                                                                        
                                                                                 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG – N.NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
          Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2020
THUYẾT MINH SẢN PHẨM, DỰ ÁN SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP
 


Tên sản phẩm, dự án: (ghi như trong Phiếu đăng ký) ………...………….…….
Tên tác giả/đại diện nhóm tác giả:………………………………..…………...
Một số gợi ý xây dựng thuyết minh:
1. Giai đoạn của sản phẩm, dự án khởi nghiệp
Ý tưởng
£ Đang xây dựng sản phẩm
£ Đã có sản phẩm mẫu
£ Sản phẩm đã có người dùng (ở giai đoạn khảo nghiệm, hoàn thiện)
£ Lĩnh vực sản phẩm, dự án thực hiện
2. Mô tả về sản phẩm, dự án khởi nghiệp: Mô tả tổng quát về sản phẩm, dự án khởi nghiệp. Lý do khai thác, phát triển sản phẩm, dự án này? Tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm, dự án? Giải pháp, công nghệ (nếu có) của sản phẩm, dự án? Sự khác biệt của sản phẩm, dự án so với sản phẩm hiện có trên thị trường? Mô hình/ kế hoạch/ chiến lược kinh doanh?...
3. Thị trường: Khách hàng là ai? Tại sao họ sẽ mua/sử dụng sản phẩm, dịch vụ? Tiềm năng quy mô thị trường? Đối thủ cạnh tranh? Phương pháp tổ chức và quản lý,…, kế hoạch tiếp thị, phát triển thị trường (truyền thông, tiêu thụ sản phẩm). Khả năng thương mại hóa sản phẩm? Cách thức bán hàng? Doanh thu của sản phẩm đến từ những nguồn nào ?...
4. Nguồn lực thực hiện: Mô tả về nguồn lực thực hiện dự án: Nhân lực (các cá nhân thực hiện chính và vai trò trong phát triển sản phẩm, dự án); kế hoạch tài chính để thực hiện thành công dự án; các giải pháp thu hút vốn tạo nguồn lực tài chính; phương án đầu tư; phương án tài chính cho từng năm khi dự án đi vào hoạt động,…; trang thiết bị, công nghệ (nếu có) của dự án, các điều kiện cần thiết thực hiện dự án/ sản phẩm,….
5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án
   - Chi phí đầu tư
   - Lợi nhuận
6. Những lợi ích khác về xã hội và môi trường của sản phẩm, dự án
7. Những khó khăn, thách thức mà sản phẩm, dự án đang và sẽ phải đối mặt ? Giải pháp giải quyết các vấn đề này ? Đề xuất, kiến nghị?
8. Định hướng phát triển
Định hướng phát triển của sản phẩm, dự án sau 1 năm, 2 năm, 3 năm… ? (Hướng phát triển, quy mô, tiềm năng,… ).
Cam kết: Tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký, dự án không bị hạn chế hoặc tranh chấp bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

      
  Quảng Bình, ngày ..… tháng ..… năm 2020
Tác giả/đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ, tên)
   
Tải về  


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140; Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Email: ktcnnqb@quangbinh.gov.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây