Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K83

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K83

02:38 | 25/07/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K83

 

1. Lịch luyện hình B2K83:

- Lớp B2K83 A

- Lớp B2K83 B

- Lớp B2K83 C

2. Lịch Thi tốt nghiệp B2K83: Bắt đầu 7h00 đến 17h30 ngày 05/08/2016

Thông báo mới