Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K81

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K81

11:19 | 13/06/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K81

 

1. Lịch luyện hình B2K81

          - Lớp B2K81 A

          - Lớp B2K81 B

2. Lịch Thi tốt nghiệp B2K81: Bắt đầu 7h00 đến 17h30 ngày 25/06/2016

Thông báo mới