Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và Sát hạch B2K70

Lịch luyện và Sát hạch B2K70

04:51 | 07/08/2015

LỊCH LUYỆN VÀ SÁT HẠCH CÁC LỚP B2K70

 

1. Lịch luyện Luật GTĐB

2. Lịch luyện hình B2K70 Trường

3. Lịch luyện hình B2K70 Sở TTTT

4. Lịch luyện hình B2K70 Bố Trạch

Dự kiến sát hạch: 12-13/8/2015

Thông báo mới