Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần thứ 51 năm 2017

Lịch công tác tuần thứ 51 năm 2017

05:16 | 13/12/2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 NĂM 2017

(Từ ngày 11/12/2017 → 17/12/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/12

- 10h00: Duyệt Đại hội Chi bộ 5

- 13h30: Họp Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường

Thứ 3

12/12

- 9h00: Duyệt Đại hội Chi bộ 1

- 13h30: Đại hội Chi bộ 5

Thứ 4

13/12

- 7h30: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

- 13h30: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Thứ 5

14/12

- 7h30: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

- 14h00: Triển khai quy chế Công tác HSSV

Thứ 6

15/12

- 7h00: Duyệt Đại hội Chi bộ 3

- 7h30: Khai giảng lớp bồi dưỡng nguồn trạm Viễn thông cho VNPT Quảng Bình

- 13h30: Đại hội Chi bộ 1

- 14h00: Mở lớp lái xe hạng B2K112A và CK87A

Thứ 7

16/12

- 7h30: Sát hạch các lớp lái xe hạng B2K107&CK84

- 13h30: Đại hội Chi bộ 3

Chủ nhật

17/12

 

 

 

 

 

 

Thông báo mới