Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần thứ 49 năm 2017

Lịch công tác tuần thứ 49 năm 2017

04:03 | 05/12/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 NĂM 2017

(Từ ngày 27/11/2017 → 03/12/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/11

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh các hệ TC, CĐ; các hệ SC, bồi dưỡng; liên kết đào tạo ĐH

 

 

Thứ 3

28/11

 

- 13h30: Họp chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017

Thứ 4

29/11

 

 

Thứ 5

30/11

 

 

Thứ 6

01/12

 

- 16h00: Bế giảng lớp lái xe hạng B2K106

Thứ 7

02/12

 

 

Chủ nhật

03/12

 

 

 

Thông báo mới