Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 53 năm 2016

Lịch công tác tuần 53 năm 2016

10:17 | 26/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 NĂM 2016

(Từ ngày 26/12/2016 - 01/01/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

26/12

 

 

Thứ Ba

27/12

 

 

Thứ Tư

28/12

 

 

Thứ Năm

29/12

 

 

Thứ Sáu

30/12

 

 

Thứ Bảy

31/12

Nghỉ Tết Dương lịch đến hết ngày 02/01/2017

 

Chủ Nhật

01/01

 

 

 

 

Thông báo mới