Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 46 năm 2013

Lịch công tác tuần 46 năm 2013

07:35 | 11/11/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2013

(Từ ngày  11/11/2013 - 17/11/2013)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(11/11)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh, nhập học đến hết tuần.

- Toàn trường tập trung học tập và làm việc bình thường.

- Họp Hội đồng nhà trường

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Thành viên HĐ nhà trường

+ Thời gian: 8h30'

+ Địa điểm: Phòng họp

 

Ba

(12/11)

 

 

(13/11)

 

 

Năm

(14/11)

 

 

Sáu

(15/11)

 

 

Bảy

(16/11)

 

 

CN

(17/11)

 

 

 

Thông báo mới