Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 34 năm 2014

Lịch công tác tuần 34 năm 2014

03:19 | 22/08/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2014

(Từ ngày 18-24/8/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(18/8)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần.

- 8h: Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề KHCN (tại HT lớn).

- 14h: Hội nghị quán triệt NQTW9 - Khóa XI (Tại HT lớn).

Ba

(19/8)

 

 

(20/8)

Khai mạc và thi tốt nghiệp lớp CK56 và B2K58.

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hội trường và TTSHLX

Thi tốt nghiệp lớp CK56 và B2K58 (theo kế hoạch)

Năm

(21/8)

 

 

Sáu

(22/8)

 

 

Bảy

(23/8)

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

- Chủ trì: Trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh

- Thàn phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h30'

- Địa điểm: Hội trường lớn

 

CN

(24/8)

 

 

Thông báo mới