Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 34 năm 2013

Lịch công tác tuần 34 năm 2013

08:36 | 17/08/2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2013 - TỪ NGÀY 19/8 ĐẾN 25/8

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(19/8)

- Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đến hết tuần

 

Ba

(20/8)

 

 

(21/8)

 

- Hội ý cán bộ cốt cán nhà trường

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT

+ Thành phần: Thành viên Hội đồng nhà trường

+ Thời gian: 13h00'

+ Địa điểm: Phòng họp

Năm

(22/8)

- Khai mạc và Thi tốt nghiệp lái xe hạng B2 khóa 45

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - Chủ tịch HĐ thi

+ Thành phần: Theo kế hoạch

+ Thời gian: 7h00'

+ Địa điểm: HT lớn và TTSH

- Thi tốt nghiệp lái xe hạng B2 khóa 45 (theo kế hoạch)

Sáu

(23/8)

 

 

Bảy

(24/8)

 

 

CN

(25/8)

 

 

 

Thông báo mới