Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 32 năm 2014

Lịch công tác tuần 32 năm 2014

08:51 | 04/08/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2014

(Từ ngày 04-10/8/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(04/8)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 

Ba

(05/8)

 

 

(06/8)

 

 

Năm

(07/8)

 

 

Sáu

(08/8)

Khai mạc và Thi tốt nghiệp B2K57

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 7h00'

- Địa điểm: Hội trường và TTSH

Thi tốt nghiệp B2K57 theo kế hoạch

Bảy

(09/8)

 

 

CN

(10/8)

 

 

Thông báo mới