Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 28 năm 2015

Lịch công tác tuần 28 năm 2015

11:43 | 06/07/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2015

(Từ ngày 06 - 12/2015)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(06/7)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

- 7h00': Khai mạc lớp Huấn luyện dân quân tự vệ 2015 tại Quang Phú

 

Ba

(07/7)

 

 

(08/7)

7h00': Khai mạc và Sát hạch B2K68, B2K69

 

Năm

(09/7)

10h00': Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K68 và B2K69

 

Sáu

(10/7)

 

 

Bảy

(11/7)

 

 

CN

(12/7)

 

 

 

Thông báo mới