Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 26 năm 2016

Lịch công tác tuần 26 năm 2016

07:09 | 20/06/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2016

(Từ ngày 20/6 - 26/6/2016)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/6

 

- 14h00’: Mở lớp CK74 tại Phòng 9, Giảng đường 4 tầng

Thứ Ba

21/6

 

 

Thứ Tư

22/6

- 7h30’: Họp Đảng ủy mơ rộng tại Phòng họp

 

Thứ Năm

23/6

 

- 16h00’:Xét điều kiên dự thi tốt nghiệp B2K81 và CK70

Thứ Sáu

24/6

 

 

Thứ Bảy

25/6

- 7h00’: Khai mạc và Thi tốt nghiệp các lớp B2K81 và CK70

 

Chủ Nhật

26/6

 

 

 

Thông báo mới