Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 17 năm 2014

Lịch công tác tuần 17 năm 2014

03:09 | 22/04/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2014

(Từ ngày 21 - 27/4/2014)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(21/4)

Bán và thu nhận hồ sơ đến hết tuần

 

Ba

(22/4)

 

 

(23/4)

Khai mạc và Sát hạch B2K53

- Chủ trì: Sở GTVT

- Thành phần: theo kế hoạch

- Thời gian: 7h30'

- Địa điểm: Hội trường và TTSH

Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K53

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: theo kế hoạch

- Thời gian: 16h00'

- Địa điểm: Hội trường

Năm

(24/4)

 

 

Sáu

(25/4)

 

 

Bảy

(26/4)

Làm bù ngày 02/5/2014

Làm bù ngày 02/5/2014

CN

(27/4)

 

 

Thông báo mới