Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 11 năm 2015

Lịch công tác tuần 11 năm 2015

08:26 | 10/03/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2015

(Từ ngày 09-15/3/2015)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(09/3)

Bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đến hết tuần

 - Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2015-2017

Ba

(10/3)

 

 

(11/3)

- 7h00': Khai mạc và Sát hạch B2K64 tại Phòng số 9 và TTSH lái xe.

- 16h30': Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K64 tại Phòng số 9.

Năm

(12/3)

 

 

Sáu

(13/3)

- Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2015-2017

 

Bảy

(14/3)

 

 

CN

(15/3)

- Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2015-2017

 

Thông báo mới