Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch công tác tuần 03 năm 2014

Lịch công tác tuần 03 năm 2014

03:42 | 15/01/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2014

(Từ ngày 13/01 - 19/01)

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Hai

(13/01)

 

Bán và thu nhận hồ sơ đến hết tuần

 

Ba

(14/01)

 

 

(15/01)

 

 

Năm

(16/01)

- Sát hạch B2K33 TCN Quảng Bình

- Họp Hội đồng nhà trường

+ Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

+ Thành phần: Các thành viên Hội đồng

+ Thời gian: 7h30'

+ Địa điểm: Phòng họp

Bế giảng lớp CNSD Máy công trình Khóa 24

- Chủ trì: Đ/c Trần Đình Văn - BTĐU, HT nhà trường

- Thành phần: Theo kế hoạch

- Thời gian: 15h00'

- Địa điểm: Hội trường

Sáu

(17/01)

 

 

Bảy

(18/01)

 

 

CN

(19/01)

 

 

 

Thông báo mới