Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lễ công bố trao Quyết định Hiệu trưởng nhà trường

Lễ công bố trao Quyết định Hiệu trưởng ...

04:57 | 04/08/2016

          Ngày 02/8/2016, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức ký cam kết về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu.

          Đến dự với Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở GD&ĐT Quảng Bình; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ cốt cán Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình.

          Thay mặt Lãnh đạo sở GD&ĐT Quảng Bình, đồng chí Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Đào Hoài Linh được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình kể từ ngày 01/8/2016

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Đào Hoài Linh đã ký cam kết với Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu Nhà trường theo Quy định 01/QĐ-TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy Quảng Bình và Quyết định 577/QĐ-SGDĐT ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Bình.

 

          Đồng chí Đào Hoài Linh, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu một số nội dung, định hướng trong thời gian tới của nhà trường.

 

            1. Trong hơn gần 1 năm rưởi, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Q.Hiệu trưởng   Nguyễn Hùng Phi, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cốt cán, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học quí giá và nhà trường đã bắt đầu quá trình ổn định và phát triển. Tuy nhiên, hiện tại Trường Trung cấp kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức mới. Năm học 2016 -2017 và một vài năm tới sẽ là giai đoạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là mở đầu của một thời kỳ mà Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp QB là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm hướng tới dịch vụ công trong giáo dục, xóa bỏ cơ chế bao cấp về NSNN theo nghị định 16/CP của Chính phủ. Một khối lượng công việc và thác thức lớn trước mắt đang đặt ra như: tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng phát triển trường trong giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2015; rà soát, hoàn thiện, sắp xếp cơ cấu bộ máy tổ chức và đội ngũ theo hướng tin gọn, hiệu quả; xây dựng đổi  mới cơ chế trả lương theo hướng khoán gọn; triển khai mạnh mẻ công tác tuyển sinh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt; Huy động và khai thác tối đa các nguồn tài chính để giữ vững thu nhập, tiền lương cho người lao động, đồng thời phải tăng tích lũy trước mắt cần đầu tư phương tiện tập lái; đầu tư  Sân chấm điểm tự động thi mô tô A1,A2, tranh thủ sự hỗ trợ của NSNN để đầu tư xây dựng nhà thể thao đa năng; xây dựng và đầu tư một số xưởng thực hành ... để nâng cao chất lượng, tiếp tục duy trì quy mô, ngành nghề và hoạt động đào tạo trong nhà trường.  

          2. Bản thân tôi cũng đã có những phác thảo về những định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển nhà trường trong những năm tới trước khi bổ nhiệm các đồng chí trong tập thể hội đồng cốt cán đã được nghe. Tuy nhiên, cùng với đề án xây dựng phát triển trường từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025, sau khi thảo luận trong Ban giám hiệu, xin ý kiến đóng góp của các bộ phận trong trường, lắng nghe sự góp ý của các thế hệ thầy, cô giáo đi trước và thông qua Đảng ủy, Đề án này sẽ được báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh chấp thuận, và được triển khai sâu rộng tới cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.

          3. Tôi nhận thức rằng, cá nhân tôi hay đồng chí nào khác làm Hiệu trưởng cũng khó có thể làm được gì nếu không được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng ủy, BGH, tập thể Hội đồng cốt cán và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Xây dựng và phát triển nhà trường là sự nghiệp chung của nhiều người, nhiều thế hệ. Với nhận thức đó, tôi xin hứa sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong Trường, làm tốt vai trò tập hợp, tạo điều kiện để phát huy hết khả năng, tâm huyết của tất cả mọi thành viên trong nhà trường để thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược của Trường; gương mẫu trong công tác và lối sống; khách quan, công tâm trong xử lý công việc.

          4. Nhận trọng trách Hiệu trưởng nhà trường, tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ trực tiếp có hiệu quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp, các ngành. Tôi cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ với tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đồng chí cán bộ cốt cán cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nhà trường trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thông báo mới