Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Hội nghị học tập và quán triệt NQTW8

Hội nghị học tập và quán triệt NQTW8

11:50 | 22/02/2014

Ngày 22/02/2014 Đảng bộ Trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, các đ/c đảng viên trong toàn Đảng bộ và các giáo viên dạy Chính trị, Pháp luật.

          Hội nghị lần này đã làm rõ 02 chuyên đề về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”  và “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”“Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

          Đồng chí Trần Đình Văn – Bí thư Đảng ủy đã trình bày những nội dung cơ bản về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và đã làm rõ được những mặt đạt được cũng như những hạn chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời gian qua.

          Đồng chí Đào Hoài Linh – Phó Bí thư Đảng ủy đã đánh giá Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội trong 3 năm từ 2011 đến 2013, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.

          Hội nghị diễn ra hết sức nghiêm túc và kết thúc vào lúc 11h30’ cùng ngày!

Thông báo mới