Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Đại hội Cán bộ, Viên chức 2014

Đại hội Cán bộ, Viên chức 2014

08:31 | 16/02/2014

Ngày 15/02/2014, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình tổ chức Đại hội Cán bộ, Viên chức năm 2014 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2013 và xây dựng phương hướng hoạt động trong năm 2014.

Tham dự tại Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể và hơn 180 cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Đại hội đã nghe đ/c Trần Đình Văn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, thuộc Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Đại hội đã đánh giá được những kết quả nổi bật về các lĩnh vực hoạt động trong nhà tường; đặc biệt là quy mô đào tạo (đạt 7.869 học sinh, sinh viên), lĩnh vực tài chính, đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo .... Đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế thiếu sót trong năm 2013.

Qua trao đổi, thảo luận, Đại hội đã được nghe những ý kiến góp ý, tham luận của các tổ chức và cá nhân trong nhà trường làm cơ sở hoàn thiện các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Hùng Phi – Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày tham luận về các hoạt động của công đoàn nhà trường trong năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014.

Đồng chí Đào Hoài Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phân tích, đánh giá các nội dung về công tác tuyển sinh, công tác tài chính, các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh – Trưởng phòng thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng thay mặt cho Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2013.

Đại hội cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp của đ/c Nguyễn Viết Lâm – Trưởng ban Thực hành lái xe, đ/c Nguyễn Thị Hoàn – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, đ/c Đoàn Nam Thành – Trưởng khoa Nông lâm ngư ....

Các ý kiến tham luận đều tập trung vào nội dung nâng cao chất lượng trong công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo, đặc biệt là các giải pháp về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tại Đại hội, đ/c Dương Thanh Ngọc – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã thông qua những nội dung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ 2013 để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014, thông qua Quyết định và danh sách Hội đồng sư phạm nhà trường.

Đại hội đã nhất trí thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong năm 2014 trên các lĩnh vực Tuyển sinh, Đào tạo, Tài chính, Đầu tư, Thực hành tiết kiệm .... Huy động tối đa các nguồn lực con người, phương tiện, kinh phí, thời gian cho công tác tuyển sinh. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở các cấp học, ngành học. Thực hiện thu chi đúng quy định, kế hoạch, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực quản lý hành chính, hoạt động chuyên môn, đầu tư phát triển ... phù hợp với tình hình năm 2014.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ cốt cán, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo vì sự phát triển của nhà trường làm việc hết mình, có kỷ cương, lương tâm, trách nhiệm, nỗ lực phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013 để cụ thể hoá các chỉ tiêu tổng quát, các nhiệm vụ và chỉ tiêu trên các lĩnh vực tại Đại hội lần này nhằm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2014, thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2014, xây dựng nhà trường đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc, đoàn thể, quần chúng đạt trong sạch vững mạnh, xuất sắc; góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h30’ cùng ngày!

Thông báo mới