Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học

Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học

03:08 | 27/08/2013

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

          Trường Trung cấp Kỹ Thuật Công - Nông Nghiệp Quảng Bình liên kết đào tạo với các trường Đại học mở các lớp như sau:

I. Liên kết với trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh

- Ngành đào tạo: Kỹ sư Điện

- Hình thức và thời gian đào tạo: Chính quy, 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp TCCN cùng ngành trở lên

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 25/02/2012

- Ngày thi: 03/03/2012

 II. Liên kết với trường Đại học Quảng Bình

- Ngành đào tạo: Cao đẳng Lâm nghiệp

- Hình thức và thời gian đào tạo: Chính quy; thời gian đào tạo 1,5 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp TCCN cùng ngành trở lên.

- Khai giảng: 16/2/2012.

(Hiện nay Nhà trường đang tiếp tục tuyển sinh đến hết tháng 2/2012).

III. Liên kết với trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

- Ngành đào tạo: Luật

-  Hình thức và thời gian đào tạo: Từ xa, 4 năm

-  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT trở lên

-  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

-  Khai giảng ngày: 07/01/2012

          (Hiện nay Nhà trường đang tiếp tục tuyển sinh đến hết tháng 03/2012).

 

          Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo - Trường trung cấp Kỹ thuật Công - Nông Nghiệp Quảng Bình. Địa chỉ: Xã Đức Ninh - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

          Website:  http://ktcnnqb.edu.vn

          Điện thoại:  052.3837417 - 052.3839020 - 052.3836140

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                 Th.S Trần Đình Văn

 

         

Thông báo mới