Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Trung tâm sát hạch lái xe

Trung tâm sát hạch lái xe

04:13 | 02/08/2013

(Trên cơ sở Quyết định số 03/QĐ-TC ngày 02/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình)

1. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác theo nhiệm vụ được phân công.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Lái xe, kế hoạch luyện luật GTĐB, luyện 10 bài lái bãi tổng hợp, các kế hoạch khác theo chương trình đào tạo hệ sơ cấp nghề (công nhân kỹ thuật Lái xe ôtô) và Quy định của Bộ Giao thông vận tải;

2.2. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến phương pháp giảng dạy thực hành theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo Lái xe;

2.3. Phối hợp với Ban QL sát hạch - Sở GTVT tổ chức sát hạch cấp GPLX các hạng từ B1 - C

2.4. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị chấm điểm tự động, xe máy đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả;

2.5. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và nhân viên thuộc trung tâm;

2.6. Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

Thông báo mới