Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi Tốt nghiệp CK72

Lịch luyện và thi Tốt nghiệp CK72

11:28 | 15/09/2016

LỊCH LUYỆN VÀ TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG CK72

 

1. Lịch luyện hình CK72:

- Lớp CK72 A

- Lớp CK72 B

- Lớp CK72 C

- Lớp CK72 D

- Lớp CK72 E

- Lớp CK72 F

- Lớp CK72 G

2. Lịch thi Tốt nghiệp CK72: Bắt đầu 13h30 ngày 30/09/2016 đến 17h30 ngày 01/10/2016

Thông báo mới