Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K80

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K80

11:53 | 24/05/2016

 

 

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K80

 

1. Lịch luyện hình B2K80

          - Lớp B2K80 A

          - Lớp B2K80 B

          - Lớp B2K80 C

2. Lịch Thi tốt nghiệp B2K80: Bắt đầu 7h00 đến 17h30 ngày 03/06/2016

Thông báo mới