Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K77

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K77

10:23 | 29/02/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K77

 

1. Lịch luyện hình B2K77

          - Lớp B2K77 A

          - Lớp B2K77 B

          - Lớp B2K77 C

          - Lớp B2K77 D

2. Lịch Thi tốt nghiệp B2K77: Bắt đầu 7h00 ngày 09/03/2016

Thông báo mới