Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi sát hạch B2K80

Lịch luyện và thi sát hạch B2K80

02:46 | 03/06/2016

 

LỊCH LUYỆN VÀ THI SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K80

 

1. Lịch luyện Luật GTĐB B2K80

2. Lịch luyện hình B2K80:

          - Lớp B2K80 A

          - Lớp B2K80 B

          - Lớp B2K80 C

3. Lịch Thi Sát hạch B2K80: ngày 08/06/2016 và ngày 09/06/2016

Thông báo mới