Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi sát hạch B2K78

Lịch luyện và thi sát hạch B2K78

07:32 | 22/04/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K77

 

1. Lịch luyện Luật GTĐB B2K78

2. Lịch luyện hình B2K78:

          - Lớp B2K78 A

          - Lớp B2K78 B

3. Lịch Thi Sát hạch B2K78: ngày 27/04/2016 và ngày 28/04/2016

Thông báo mới