Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Thông báo tuyển sinh (Đại học Thái Nguyên)

Thông báo tuyển sinh (Đại học Thái ...

04:00 | 02/08/2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình liên kết với Trường Đại học Thái Nguyên mở khóa đào tạo Đại học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học  chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y, cụ thể như sau:

* Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Cao đẳng Chăn nuôi hoặc Thú y;

* Thời gian đào tạo: 1,5 năm;

* Thời gian dự kiến ôn thi:  03/2013;

* Thời gian thi tuyển: Vào đầu tháng 04/2013;

* Địa điểm mở lớp: Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Q.Bình;

* Nhà trường xin thông báo để các cá nhân có nhu cầu học tập tn sinh - Đối         * Điện Thoại: 052.839.020; 0949.561.608; 0905.052.113;0905223767;

Email: phongtuyensinhdoingoai@gmail.com

* Website: http://www.ktcnnqb.edu.vn

Đị: 01 Trần Nhật Duật  Xã Đứng HBình;

                                             

Thông báo mới