Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN TẬP - THI TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN TẬP - THI TUYỂN ...

09:43 | 05/10/2015

                                     THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN TẬP - THI TUYỂN 

Thực hiện Kế hoạch liên kết đào tạo hệ Đại học Liên thông năm 2015; Trường Trung cấp Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình liên kết với các trường Đại học (Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) tổ chức ôn thi tuyển sinh các lớp Đại học Liên thông năm 2015, cụ thể  như sau:
1. Ngành đào tạo và thời gian đào tạo: 
- Liên kết với Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên đào tạo Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y; hệ đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học (không qua giai đoạn học Cao đẳng); Thời gian đào tạo: 2,5 năm;
- Liên kết với trường Đại học SP Kỹ thuật Vinh đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện; hệ đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học; Thời gian đào tạo: 2,5 năm;
- Liên kết với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đào tạo Cử nhân Văn thư - Lưu trữ; hệ đào tạo Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học; Thời gian đào tạo: 1,5 năm;
2. Đối tượng tuyển sinh 
- Đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Cơ khí Động lực và Công nghệ chế tạo máy (Riêng ngành Công nghệ chế tạo máy có chuyển đổi một số môn học, sẽ có kế hoạch cụ thể sau);
- Đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật điện: Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, Trung cấp Nghề (có bằng THPT) chuyên ngành Kỹ thuật Điện hoặc Công nhân Kỹ thuật điện (đã tốt nghiệp THPT);
- Đối với ngành Văn thư – Lưu trữ: Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng các ngành: Văn thư lưu trữ, Hành chính học, Quản trị văn phòng: hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học hoặc tương đương.
- Đối với ngành Chăn nuôi - Thú y: Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành.
3. Thời gian thi tuyển: đối với ngành Điện và CNKT Ô tô vào ngày 10/10/2015; các ngành khác sẽ có thông báo cụ thể sau khi hồ sơ hoàn thiện đủ số lượng;
4. Kinh phí đào tạo: Do người học đóng theo quy định của nhà nước;
5. Hình thức học tập: Vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần;
Nhà trường kính thông báo để Quý cơ quan và cá nhân có nhu cầu học tập được biết để chủ động sắp xếp thời gian tham gia khoá học;
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tuyển sinh và Đối ngoại - Trường Trung cấp Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình;
Địa chỉ: số 01, Trần Nhật Duật - Đức Ninh - TP.Đồng Hới - Quảng Bình;
Điện thoại: 0523 839 020; 0912 111 598 hoặc 0913 0915 67
Website: http://www.ktcnnqb.edu.vn
                                                                            Quảng Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2015
                                                                                        P.HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
                                                                                                             Đã ký
                                                                                                   Nguyễn Hùng Phi
 

Thông báo mới