Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch thi các lớp Kiểm lâm B (Chi cục) học kỳ I - năm học 2014 - 2015

Lịch thi các lớp Kiểm lâm B (Chi cục) ...

08:27 | 31/12/2014

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I -  NĂM HỌC: 2014-2015

LỚP: KIỂM LÂM B – KHÓA 9

I - KẾ HOẠCH:

01

TC Kiểm lâm B

Khóa 9

(Nhà khách)

Đo đạc lâm nghiệp

 

Sáng 31.01.2015

NLN:01-PĐT:01

 

Nhà khách

Kỹ thuật lâm sinh

 

Chiều 31.01.2015

NLN:01-PĐT:01

 

Nhà khách

Quản lý BVR

 

Sáng 01.02.2015

NLN:01-PĐT:01

 

Nhà khách

Điều tra QHR

 

Chiều 01.02.2015

NLN:01-PĐT:01

 

Nhà khách

Lâm nghiệp CĐ

 

Sáng 07.02.2015

NLN:01-PĐT:01

 

Nhà khách

Nghiệp vụ HCKL

 

Chiều 07.02.2015

NLN:01-PĐT:01

 

Nhà khách

Tin học ĐC

 

Chiều  08.02.2015

PĐT:02

 

Phòng máy

Nhà trường

 

 

II - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

- Các Khoa, GVCN thông báo kế hoạch này đến tận học sinh các lớp  thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy hệ TCCN phải nộp bảng điểm chi tiết học phần và danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi học phần về phòng Đào tạo trước ngày 08.01.2015;

- Các Tổ chuyên môn cử giáo viên ra 03 đề thi kèm theo đáp án gửi về Phòng TTKT và BĐCL trước ngày 08.01.2015 , trong đó:

+ Khối năm thứ 2 ra đề theo đúng quy định tại Quyết định 40/2007/QĐ_BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                   + Khối năm thứ nhất ra đề theo đúng Quy định tại Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng TTKT và Bảo đảm chất lượng phối hợp Phòng Đào tạo căn cứ kế hoạch để tiến hành thanh tra kỳ thi theo quy định đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc.

- Phòng TCKT phối hợp cùng Phòng Đào tạo kiểm tra các khoản nộp của học sinh theo quy định.

- Các Khoa Chuyên môn cử giáo viên coi thi đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch, trong đó yêu cầu tất cả giáo viên được phân công coi thi phải có mặt tại Phòng Đào tạo trước 05 phút theo quy định để nhận danh sách và giấy thi.

- Thời gian thi: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

 

                                 PHÒNG ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG TC KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

Thông báo mới