Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp CK67

Lịch luyện và thi tốt nghiệp CK67

04:13 | 20/01/2016

 

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG CK67

 

1. Lịch luyện hình CK67

          - Lớp CK67 A; CK67 B; CK67 C

2. Lịch Thi tốt nghiệp CK67: Bắt đầu 13h30 ngày 29/01/2016 và ngày 30/01/2016

Thông báo mới