Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và Thi tốt nghiệp CK63

Lịch luyện và Thi tốt nghiệp CK63

08:07 | 09/07/2015

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP C-K63

Ngày thi: 23 - 24/7/2015

1. Lớp CK63 Ba Đồn

2. Lớp CK63 Lộc Ninh

3. Lớp CK63 Trường

 

Thông báo mới