Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K82

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K82

11:14 | 07/07/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K82

 

1. Lịch luyện hình B2K82:

- Lớp B2K82 A

- Lớp B2K82 B

- Lớp B2K82 C

- Lớp B2K82 D

- Lớp B2K82 E

2. Lịch luyện hình B2K82 bổ sung ngày 11/07 và 12/07/2016: 

- Lớp B2K82 ABCE

3. Lịch Thi tốt nghiệp B2K82: Bắt đầu 13h30 ngày 12/07/2016 đến 17h30 ngày 13/07/2016

Thông báo mới