Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K76

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K76

04:02 | 20/01/2016

 

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K76

 

1. Lịch luyện hình B2K76

          - Lớp B2K76 A

          - Lớp B2K76 B

          - Lớp B2K76 C

          - Lớp B2K76 D

   2. Lịch Thi tốt nghiệp B2K76: Bắt đầu 13h30 ngày 29/01/2016 và ngày 30/01/2016

Thông báo mới