Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K75

Lịch luyện và thi tốt nghiệp B2K75

10:53 | 12/12/2015

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K75

 

1. Lịch luyện hình B2K75

          - Lớp B2K75 A

          - Lớp B2K75 B

          - Lớp B2K75 C

          - Lớp B2K75 D

          - Lớp B2K75 E

2. Lịch Thi tốt nghiệp B2K75: Bắt đầu 13h30 ngày 28/12/2015 và ngày 29/12/2015

Thông báo mới