Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi Tốt nghiệp B2K70

Lịch luyện và thi Tốt nghiệp B2K70

07:49 | 22/07/2015

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP B2K70

 

1. Lớp B2K70 Bố Trạch

2. Lớp B2K70 Trường

3. Lớp B2K70 Sở TTTT

Ngày thi tốt nghiệp: 07/8/2015

Thông báo mới