Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi TN CK70

Lịch luyện và thi TN CK70

11:10 | 13/06/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG CK70

 

1. Lịch luyện hình CK70

           - Lớp CK70 A

           - Lớp CK70 B

           - Lớp CK70 C

2. Lịch Thi tốt nghiệp CK70: Bắt đầu 7h00 đến 17h30 ngày 25/06/2016

Thông báo mới