Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi sát hạch CK67

Lịch luyện và thi sát hạch CK67

11:19 | 16/02/2016

LỊCH LUYỆN VÀ THI SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG CK67

 

1. Lịch luyện Luật GTĐB CK67

2. Lịch luyện hình CK67:

          - Lớp CK67

3. Lịch Thi Sát hạch CK67: ngày 24/02/2016 và ngày 25/02/2016

Thông báo mới