Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

Lịch luyện và thi sát hạch B2K77

Lịch luyện và thi sát hạch B2K77

12:02 | 09/03/2016

 

LỊCH LUYỆN VÀ THI SÁT HẠCH

CÁC LỚP LÁI XE HẠNG B2K77

 

1. Lịch luyện Luật GTĐB B2K77

2. Lịch luyện hình B2K77:

          - Lớp B2K77 A

          - Lớp B2K77 B

          - Lớp B2K77 C

          - Lớp B2K77 D

3. Lịch Thi Sát hạch B2K77: ngày 16/03/2016 và ngày 17/03/2016

Thông báo mới